Workshopy o spotřebitelské gramotnosti

prosinec 2018

V dnešní době plné nástrah je zvyšování úrovně spotřebitelské gramotnosti věcí nesmírně důležitou, proto jsme v prosinci 2018 ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravili sérii workshopů spotřebitelské gramotnosti na Gymnáziu nad Štolou. Mezi probíraná témata patřila problematika úvěrů, reklamací vadného zboží, nákupů přes internet a problematika uzavírání smluv.

Podobný interaktivní, zábavný a vysoce přínosný workshop rádi uspořádáme i pro vás, především pro žáky druhého stupně základní školy nebo střední školy.. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz, rádi s vámi probereme potřebné detaily.

Podzimní výlet 2018

20. října 2018

Jednoho sobotního rána se celý náš tým a děti vypravili na výlet na hrad Okoř. Strávili jsme tak společně jeden krásný sobotní den. Vyrazili jsme po 9. hodině z pražského hlavního nádraží. Počasí nám přálo a cesta utíkala rychleji i díky doprovázení rytířkou Annou, pomocnicí Bílé paní. V průběhu cesty nás čekaly zajímavé výzvy a úkoly. Na začátku jsme museli skládat dopis, abychom vůbec věděli co máme dělat. Dále jsme změřili své síly v přetahování lana, ve hře zvané Buldok (zasvěcení vědí) nebo v Hutututu. Na programu ale byly i méně naročné hry :-). Nakonec jsme na Okoř došli. Čekala nás tam Bílá paní, která nám za naší snahu darovala svůj poklad. Výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akce.

Ondřej Šimer

Zažít město jinak 2018

15. září 2018

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Do akce Zažít město jinak jsme se zapojili pořádáním komentovaných prohlídek ve věžích kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí pro ty, kteří splnili podmínky soutěže.

Na různých místech v Praze 7 zapojených do akce Zažít město jinak čekaly na děti a jejich rodiče jednoduché úkoly. Splnění úkolů bylo zaznamenáno na hracích kartách. Ti, kdo splnili alespoň tři úkoly, mohli mezi 14:30 a 16:30 vystoupat ke zvonům kostela sv. Antonína, vyslechnout výklad průvodců a vidět Prahu z výšky přibližně 55 metrů.

Děkujeme farnosti sv. Antonína, že nám zpřístupnila věže, které jsou jinak po celý rok (mimo noci kostelů) veřejnosti nepřístupné.

Letní tábor 2018

19. - 25. srpna 2018

V srpnu 2018 jsme ve spolupráci s farností sv. Antonína uspořádali týdenní letní tábor pro děti v Hrádku u Vlašimi. Přečtěte si, jak na tábor vzpomínají děti:

Z Prahy jsme vyráželi kolem třetí hodiny odpoledne. Cesta ubíhala rychleji díky Honzovým hlavolamům. Když jsme dorazili do Vlašimi započalo tradiční rozdělování do skupinek. Po rozdělení se praktikanti dozvěděli, že mají sami dovést své skupinky do Hrádku. Poté, co všechny skupinky dorazily, začali jsme se zabydlovat ve svých pokojích. Po menším odpočinku jsme díky roztrhlému dopisu od zlé organizace Mormotio zjistili, že Kájina, která nám měla vařit, někam zmizela. Pak následovala večeře, modlitba a šlo se spát.

Druhý den dopoledne jsme hráli převážně seznamovací hry. Po obědě a poledním klidu jsme se seznámili s Herlokem Sholmsem (opravdu psáno takhle) a byli jsme vtaženi do děje celotáborové hry. Když jsme večeřeli, zjistili jsme, že se musíme vydat na dlouhou cestu.

V úterý jsme se vydali na celodenní výlet. Cestou jsme plnili různé úkoly, praktikanti (starší děti) měli delší cestu a těžší úkoly. Celodeňák jsme zakončili informací, že na Hrádku už není bezpečno.

Další den dopoledne započalo ničením sledovacích zařízení, které jsme úspěšně zničili. Odpoledne následovala mše svatá a hledání pachatele, který ukradl peníze na náš tábor. Den jsme jako obvykle zakončili modlitbou a v noci pak byla noční hra. Praktikanti museli přespat v lese a pohlídat lebku, což se bohužel nepodařilo.

Čtvrtek začal poklidným vyráběním růženců. Klid se ale hned po obědě rozplynul díky vyděračskému dopisu od Mormotia. Bylo v něm napsáno že pokud chceme Kájinu ještě vidět musíme splnit spoustu nelehkých úkolů. Všechny úkoly se nám podařilo splnit a odnést k bráně na hřbitov. Večer se uskutečnila oslava narozenin Markéty a Honzy.

Šestý den začal sháněním cenných věcí, které jsme později vyměnili s překupníkem za kazetu s nahrávkou nekalých plánů lupičů, kteří chtěli z Hrádku udělat luxusní hotel. Poté jsme se vydali hledat důležité dokumenty, aby je nemohli zneužít. Následovala mše v altánku a požehnání růženců. Večer jsme si rozdali diplomy a medaile v podobě lup.

Závěrečný den jsme balili, uklízeli a postupně odjížděli do svých domovů plni zážitků a radosti ze zachráněného Hrádku.

Markéta Lerchová ml. a Matouš Hádek, upravil a doplnil Ondřej Šimer