druhý LEVEL

každý pátek od 19:30

I v letošním roce pokračuje projekt druhý LEVEL a zveme všechny mladé lidi ve věku 13 – 16 let do projektu druhý LEVEL.

V rámci programu se střídají schůzky pořádané formou společenství mládeže, zahrnující společnou modlitbu, duchovní program a témata se schůzkami teambuildingovými. Na těchto schůzkách s dětmi plánujeme vyzkoušet například řadu netradičních sportů, kreativních a řemeslných aktivit a dále se věnovat i různým formám seberozvoje se zapojením externistů nebo budeme vyrážet na výlety a exkurze. Konkrétní náplň setkání bude záležet na domluvě s účastníky a na technických možnostech realizace.

Druhotným zaměřením letošního závěrečného roku je příprava starších účastníků druhého LEVELu, kteří budou mít zájem, na funkce vedoucích na na letních akcích pro děti. Tato příprava bude zahrnovat schůzky nad rámec pravidelných setkání.

Během školního roku bychom, pokud to bude možné, podnikli také 1-2 čistě druholevelové víkendovky, 2 víkendovky zaměřené na přípravu letního tábora a případně i nějaké další výlety.

Účast je bezplatná.

Scházíme se každý pátek (mimo státní svátky a prázdniny) od 19:30 do cca 21:00 v prostorách Farnosti sv. Antonína (Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7). Než přijdeš poprvé napiš nám prosím raději e-mail – mohlo by se stát, že budeme zrovna mít program jinde a nesetkali bychom se.

Případné dotazy prosím směřujte na e-mail druhylevel@ignisio.cz

Projekt druhý LEVEL je realizován za finanční podpory hlavního města Prahy.