Co děláme?

Naší hlavní činností je pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět. Také podporujeme participaci mládeže řadou přednášek a workshopů.

Účel spolku

Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží, podpory rozvoje občanské společnosti, propagace demokratických hodnot a motivace mladých lidí k občanské angažovanosti.

druhý LEVEL

Zveme všechny mladé lidi ve věku 13 – 16 let do projektu druhý LEVEL. Scházíme se každý pátek od 19:00. >>>

Plán akcí 2021/2022

Na školní rok 2021/2022 připravujeme hromadu super akcí! Bližší informace zveřejníme začátkem října 2021. >>>

Letní tábor 2021

V srpnu 2021 jsme v bývalém františkánském klášteře v Zásmukách uspořádali týdenní letní tábor pro děti ve věku 6 až 16 let. >>>

Příměstský tábor Tuklaty 2021

Na přelomu července a srpna proběhly v Tuklatech dva turnusy příměstského tábora pro děti od 5 do 13 let. >>>