Co děláme?

Naší hlavní činností je pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět. Také podporujeme participaci mládeže řadou přednášek a workshopů.

Účel spolku

Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží, podpory rozvoje občanské společnosti, propagace demokratických hodnot a motivace mladých lidí k občanské angažovanosti.

Letní tábor 2019

Letošní letní tábor se uskuteční v termínu od 18. do 24. srpna 2019. Přihlášky budou spuštěny v průběhu února 2019. >>>

Podzimní výlet 2018

Jednoho sobotního rána se celý náš tým a děti vypravili na výlet na hrad Okoř. Strávili jsme tak společně jeden krásný sobotní den. >>>

Zažít město jinak 2018

Prohlídka věží a zvonů Kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze jako odměna v soutěži během akce Zažít město jinak. >>>

Letní tábor 2018

V srpnu 2018 jsme ve spolupráci s farností sv. Antonína uspořádali týdenní letní tábor pro děti v Hrádku u Vlašimi. >>>