Co děláme?

Naší hlavní činností je pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět. Také podporujeme participaci mládeže řadou přednášek a workshopů.

Účel spolku

Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží, podpory rozvoje občanské společnosti, propagace demokratických hodnot a motivace mladých lidí k občanské angažovanosti.

Školní rok 2019/2020

Na školní rok 2019/2020 připravujeme mnoho akcí. Více informací a časový harmonogram v záložce plánované akce >>>

Podzimní výlet 2019

V sobotu 9.11. se uskutečnil podzimní výlet na Smetanovu vyhlídku. I přes lehkou nepřízeň počasí se vydařil a všichni si ho moc užili. >>>

Zažít město jinak 2019

Letos jsme se opět zapojili do akce Zažít město jinak na Strossmayerově náměstí v Praze. Potkat jste nás mohli na stánku i ve věžích. >>>

Letní tábor 2019

V srpnu 2019 jsme v překrásné krajině Brd uspořádali týdenní letní tábor pro děti ve věku 6 až 15 let. >>>