Letní tábor 2024

25. - 31. srpna 2024

Rádi bychom pozvali Vaše děti k účasti na již devátém ročníku tradičního dětského letního tábora. Na letošním táboře budou děti opět rozděleny do dvou skupin. První budou tvořit děti, které ukončily první třídu a v den odjezdu na tábor jim bude maximálně 12 let (včetně). Druhou skupinou budou starší děti ve věku 13 – 16 let. Tábory probíhají ve stejném termínu na stejném místě, ovšem s odděleným programem. Přihlašování je možné pomocí přístupu pro rodiče. Děti je nutné přihlásit ve dvou krocích - nejdříve je nutné si všechny děti, které chcete přihlásit, uložit do systému, a pak je všechny naráz přihlásit na tábor. Registraci je možné provést ještě před samotným přihlašováním. Pokud již máte registraci z minulých let, zkontrolujte si, zda znáte své heslo a zda máte aktualizované všechny osobní údaje.

Jak vypadal loňský tábor? Přečtěte si článek o tom, jak si ho děti užily.

Základní informace

Kde? Letos se opět vydáme do táborové základny v Kutné Hoře – Neškaredicích. Podle počtu přihlášených dětí se buďto všichni ubytujeme v budově, případně budou na zahradě k dispozici nové podsadové stany s matracemi, které budou primárně obsazovat starší děti.

Kdy? Od neděle 25. do soboty 31. srpna 2024. Odjezd bude z Prahy v odpoledních hodinách (přesný čas a místo budou upřesněny). Zavazadla odvezeme vozem od kostela sv. Antonína až do Neškaredic. Po skončení tábora (v sobotu odpoledne) si rodiče děti vyzvednou v Neškaredicích.

Jaká bude letos cena?

Cena za letošní tábor byla stanovena na 2350 Kč. Záloha ve výši 1250 Kč je splatná do 14 dnů od odeslání přihlášky, doplatek je splatný do 30. června 2024. Platby preferujeme převodem na bankovní účet, ale lze se domluvit i na úhradě v hotovosti.

Cena však ani zdaleka nepokrývá veškeré náklady související s táborem a tábor jsme schopni provozovat pouze díky finanční podpoře od sponzorů, kterým tímto moc děkujeme.

Pokud by někdo chtěl přispět sponzorskou platbou, budeme velice rádi, veškeré peníze budou využity ve prospěch dětí. Případným dárcům můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru na podporu a ochranu mládeže, které můžete za podmínek stanovených příslušným zákonem využít pro odpočty daní. Více informací k této problematice rád poskytne předseda spolku. Sponzorské dary na letní tábor je možné zasílat na účet 2801483654/2010 vedený u Fio banky, a.s.

V rámci odesílání přihlášky je také možnost zaplatit za tábor místo 2350 Kč sponzorskou cenu ve výši 2550 Kč.

V případě, že by rodina (obzvláště pokud by chtěla na tábor poslat více sourozenců) měla problém s úhradou částky za tábor, je možné se individuálně dohodnout s P. Semelou z farnosti sv. Antonína na dotované ceně.

Velmi oceníme, když nám darujete omalovánky, hlavolamy, pastelky, fixy, staré dětské časopisy, vyřazené hry nebo jakékoliv reklamní předměty apod. Tyto věci použijeme na různé aktivity během tábora nebo do odměn pro děti.

Podpořit nás můžete také tak, že nezaplatíte ani korunu navíc a přesto přispějete! Náš spolek je zapojen do projektu GIVT.cz, kde při běžném nákupu v zapojených e-shopech (jako jsou mall.cz, drmax.cz, knihydobrovsky.cz, karcher.cz, booking.com a stovky dalších) obchodník pošle několik procent z hodnoty Vašeho nákupu na náš účet. Více informací o tom, jak to celé funguje, naleznete zde.

Charakter tábora

Rádi bychom Vás upozornili, že je náš tábor postaven na křesťanských základech a naší snahou je tyto základy dodržovat a nenásilnou formou předávat a rozvíjet. Přestože jsme křesťanský tábor, neznamená to, že s by s námi nemohly jet děti z nevěřícího prostředí. Naši víru nikomu nenutíme, účast na modlitbě atp. je věcí dobrovolnou, požadujeme však jistou míru tolerance.

Letní tábor je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Letní tábor je realizován za finanční podpory hlavního města Prahy.